logo headphone call
HORARI

DILLUNS - DIVENDRES
10:00 h - 13:00h
17:00 h - 20:00h

CONTACTESegueix-nos a:
  

UBICACIÓ


Direcció:

Travessera de Gràcia 341 ENT. 2ª.
08025 - Barcelona

Metros:

L2 y L5 - Sagrada Familia
L4 - JoanicTweets


SERVEIS I PRODUCTES > SOFTWARE > ANDROID > PRINTER PLUS - SOFTWARE ANDROID


ANDROID PRINTER PLUS EULA


Acord de Llicència per a l'Usuari Final (End User License Agreement - “EULA”)

Aquest Acord de Llicència per a l'Usuari Final és un contracte legal entre Vostè (en endavant el LLICENCIATARI) i RCTI (en endavant el LLICENCIANT).

 

La descàrrega, instal·lació i / o ús el LLICENCIATARI faci de Printer+ resta subjecta i condicionada a tot el descrit a continuació.

 

1. Prestacions de Printer+.

Printer+ li permet en Android poder configurar i utilitzar impressores de tiquets com ara (Samsung, Epson, ZJ, etc.), mitjançant USB, Wifi o Bluetooth. Printer+ podrà ser executat des d'un dispositiu Android del Llicenciatari íntegrament, havent comprat la llicència del programa i fins que aquesta caduqui. La funcionalitat del programa podrà ser modificada en qualsevol moment pel LLICENCIANT i / o l'ús d'aquest, implica que el LLICENCIATARI accepta que el "LLICENCIANT" afegeixi, modifiqui o elimini funcionalitats en les actualitzacions del programa.

 

2. Usuaris Autoritzats; Ús Autoritzat.

Printer+ pot ser utilitzat pel LLICENCIATARI en un sol dispositiu Android per llicència comprada. El programari Printer+ no pot ser utilitzat / instal·lat per tercers sense comptar amb la seva Llicència pròpia i individual. El LLICENCIATARI no pot transferir ni delegar a tercers la titularitat de la seva Llicència de Printer+.

 

3. Llicència Limitada per a l'ús Printer+.

Pel present Acord, el "LLICENCIANT" li concedeix una versió de prova al LLICENCIATARI, de caràcter limitat i no exclusiva, per a descarregar, instal·lar i fer servir la versió "Trial" del Software Printer+, la qual està sotmesa a les condicions establertes en aquest Acord. Aquest estarà limitat en moltes funcionalitats causa de que serveix de mostra del funcionament del programa.

 

Sense estar obligat a això, pot ser que en algun moment el LLICENCIANT li faciliti al LLICENCIATARI modificacions, pegats, ajustaments o correccions en el Software Printer+ (col·lectivament, d'ara endavant, "Actualitzacions"). El Software Printer+ actualitzat estarà també subjecte a les condicions d'aquest Acord.

Si el LLICENCIATARI té una versió de Printer+ instal·lada al dispositiu, i el "LLICENCIANT" decideix posar Actualitzacions a disposició del LLICENCIATARI, en aquest cas pot ser que es descarreguin de forma remota i automàtica al dispositiu. Amb la primera descàrrega i instal·lació de Printer+ al dispositiu, el LLICENCIATARI consent i autoritza al "LLICENCIANT" perquè pugui facilitar-li de forma remota i automàtica aquestes Actualitzacions quan es cregui convenient, sense necessitat de cap altra notificació o requeriment sol·licitant de nou consentiment o aprovació del LLICENCIATARI. Per proporcionar-li noves Actualitzacions pot ser que, a judici del "LLICENCIANT", se li mostri al LLICENCIATARI de nou aquest Acord perquè sigui revisat (ja que el mateix pot ser modificat o revisat pel "llicenciador") i acceptades les seves condicions altra vegada. Si el LLICENCIATARI decideix no fer clic al botó d'acceptació, el LLICENCIATARI no podrà continuar utilitzant Printer+ ni podrà utilitzar cap de les noves característiques afegides a Printer+ per les Actualitzacions.

 

4. Restriccions.

L'ús que Vostè faci de Printer+ està subjecte a les següents restriccions i condicions addicionals: el LLICENCIATARI no ha de (i) descompilar, fer enginyeria inversa o desencadellar Printer+ i els arxius que l'integren, o de qualsevol altra forma, intentar obtenir el codi font dels mateixos; (Ii) manipular o interferir en les funcionalitats, els resultats o en les operacions de Printer+ mentre el mateix s'estigui utilitzant o instal·lant; (Iii) vendre, llogar, transmetre, revendre o distribuir Printer+ a tercers; (Iv) duplicar, reproduir, copiar (excepte amb la finalitat de realitzar còpies raonables de seguretat), modificar o de qualsevol altra forma derivadament de Printer+, o (v) exportar o reexportar Printer+, directament o indirectament, a qualsevol país.

 

5. Pertinença de la Propietat Intel·lectual.

El LLICENCIATARI accepta que cap clàusula o menció inclosa en aquest Acord significa o pot significar que el LLICENCIATARI és propietari de la Printer+ o de qualsevol part del mateix i que únicament se li ha concedit permís al LLICENCIATARI l'ús del mateix. El LLICENCIATARI accepta i té coneixement que, en relació amb aquest Acord, el LLICENCIANT és titular de la totalitat dels drets, títols i interessos en relació amb i sobre Printer+, i en relació amb i sobre qualsevol obra o propietat intel·lectual ( incloent, en particular però sense limitació, "copyright", patents, marques i qualsevol altre dret de propietat) inclosa en o aplicable Printer+, excloent les aplicacions de tercers. Si el LLICENCIATARI envia o d'alguna manera comparteix amb el llicenciant les seves idees, comentaris o suggeriments en relació amb Printer+, el LLICENCIATARI és conscient i accepta que el llicenciant pugui utilitzar aquestes idees, comentaris o suggeriments de qualsevol forma, per a qualsevol finalitat, sense la necessitat de cap compensació, retribució (a la qual el LLICENCIATARI expressament renúncia), aprovació o consentiment. El LLICENCIATARI també consenteix a cedir al llicenciador tot dret d'explotació, títol i interessos en relació amb i sobre aquestes idees, comentaris o suggeriments.

 

6. Exclusió de Garantia.

El "LLICENCIANT" EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT DERIVADA DE L'DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ, ÚS O DESINSTAL·LACIÓ PEL LLICENCIATARI DE Printer+, O EL SEU ÚS DELS SERVEIS DE Printer+.

Printer+ ES PROPORCIONA SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS. EL "llicenciant" EXCLOU QUALSEVOL GARANTIA, EXPRESSA, TÀCITA O ESTATUTARIA, INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, CAP GARANTIA DE QUALITAT SATISFACTÒRIA I CAP GARANTIA DE COMERCIABILITAT I / O D'APTITUD PER A UN OBJECTIU PARTICULAR, I DE NO INFRACCIÓ DE DRETS.

 

7. Limitació de Responsabilitat.

EL LLICENCIATARI ÉS CONSCIENT I ACCEPTA VOLUNTÀRIAMENT QUE LA DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ I / O UTILITZACIÓ de Printer+ TÉ LLOC SOTA LA SEVA ÚNICA I EXCLUSIVA RESPONSABILITAT. SENSE PERJUDICI DEL MENSIONAT ANTERIORMENT, EN CAP CAS EL "LLICENCIANT" SERÀ RESPONSABLE PER QUALSEVOL DANYS O PERJUDICIS DIRECTES, INDIRECTES, ESPECIALS, INCIDENTAL, DERIVAT, EXEMPLARS O PUNITIUS, DERIVATS DE O EN RELACIÓ AMB LA DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ, USO, MAL ÚS O DESINSTAL·LACIÓ QUE EL LLICENCIATARI REALITZI d'Printer+.

 

8. Exclusió en relació amb les Aplicacions de Tercers.

PEL PRESENT ACORD EL LLICENCIATARI ÉS CONSCIENT I ACCEPTA QUE QUALSEVOL APLICACIÓ DE TERCERS QUE PUGUI ESTAR INTEGRADA AMB Printer+, LI HA ESTAT FACILITADA PER UN TERCER PROVEÏDOR I NO PEL "LLICENCIANT". EL LLICENCIATARI ÉS CONSCIENT I ACCEPTA QUE L'DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ I ÚS DE QUALSEVOL DE DITES APLICACIONS DE TERCERS NO ESTAN SUBJECTES Al PRESENT ACORD, PERÒ PODEN ESTAR SUBJECTES ALS TERMES I CONDICIONS D'ÚS, LLICÈNCIA, POLÍTICA DE PRIVACITAT, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE ACORD DE DITES APLICACIONS DE TERCERS. EL "LLICENCIANT" EXPRESSAMENT EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT AL RESPECTE DE QUALSEVOL DE DITES APLICACIONS DE TERCERS PER L'ÚS QUE EL LLICENCIATARI FACI DE LES MATEIXES.

 

9. indemnitat.

AL DESCARREGAR, INSTAL·LAR, UTILITZAR O DESINSTAL·LAR Printer+, EL LLICENCIATARI ACCEPTA, PEL SEU PROPI COMPTE I RISC, RESCABALAR, DEFENSAR I MANTENIR INDEMNE A "LLICENCIANT", ELS SEUS MATRIUS, FILIALS I SUCURSALS, ELS SEUS SOCIS DE NEGOCI, ELS TERCERS PROVEÏDORS I ELS SEUS DIRECTORS, OFICIALS, EMPLEATS, DISTRIBUÏDORS I AGENTS (col·lectivament, "PARTS INDEMNES"), DAVANT I PER QUALSEVOL DANY, PERJUDICI, DANYS, ACCIONS, RECLAMACIONS, DEMANDES I DESPESES, INCLOENT HONORARIS I COSTES, TOTS ELLS DE QUALSEVOL CLASSE O NATURA, DERIVATS DE, EN RELACIÓ AMB O RESULTANTS DE QUALSEVOL RECLAMACIÓ CONTRA QUALSEVOL DE DITES PARTS INDEMNES O TOTES JUNTES, QUE SIGUIN CONSEQÜÈNCIA DE O EN RELACIÓ AMB: (I) QUALSEVOL INCOMPLIMENT D'AQUEST ACORD PEL LLICENCIATARI; O (II) LA DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ, ÚS O DESINSTAL·LACIÓ QUE EL LLICENCIATARI REALITZI D'Printer+, INCLOENT, EN PARTICULAR PERÒ SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL RECLAMACIÓ PER DANYS (INCLOENT MORT), DANYS A LA REPUTACIÓ, VIOLACIÓ DE LA INTIMITAT O DANYS A BÉNS MOBLES, INTANGIBLES, O DADES (INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, PÈRDUA DE BÉNS O PÈRDUA DE L'ÚS DE BÉNS MOBLES, IMMOBLES, INTANGIBLES, O DADES).

 

10. Política de Privadesa.

Vegeu, https://www.rcti.es/web/services.php?q=43 .

 

11. Avís d'ús d'aplicacions de tercers.

Vegeu, https://www.rcti.es/web/mchanges.php?pagina=65 .

 

12. Varis.

Seran competents en els litigis derivats del present Acord els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Província de Barcelona, Espanya. La Llei aplicable al present Acord serà l'espanyola, salvaguardant en tot cas les normes imperatives del lloc els tribunals coneguin de la controvèrsia, així com les normes imperatives de defensa i protecció dels consumidors.

Aquest Acord, conjuntament amb les parts de les Condicions Generals del Servei en la mesura que siguin coherents amb el mateix, constituiran conjuntament la totalitat de l'acord entre el LLICENCIATARI i el LLICENCIANT en relació amb la descàrrega, instal·lació, ús o desinstal que el LLICENCIATARI realitzi de Printer+, i reemplaça i substitueix tot acord o contracte, verbal o escrit, anterior o contemporani, en relació amb aquest objecte. Cap menció en aquest Acord exclou o limita la responsabilitat de cap de les parts per representació fraudulenta realitzada en el seu nom .

Si alguna part o clàusula d'aquest Acord és o fos declarada nul·la o sense efecte, les restants estipulacions conservaran la seva validesa.

 

Espanya, Barcelona, 14 de Gener de 2017. RCTI


HORARI

DILLUNS - DIVENDRES
10:00 h - 13:00h
17:00 h - 20:00h

CONTACTESegueix-nos a:
  

UBICACIÓ


Direcció:

Travessera de Gràcia 341 ENT. 2ª.
08025 - Barcelona

Metros:

L2 y L5 - Sagrada Familia
L4 - JoanicTweets

©2018 | Desarrollado por RCTIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies seves per a optimitzar la save navegació, adaptant-se a les seves preferències relitzant tasques analítiques. Al continuar navegant esta acceptant la nostra Política de Cookies.