logo headphone call
HORARI

DILLUNS - DIVENDRES
10:00 h - 13:00h
17:00 h - 20:00h

CONTACTESegueix-nos a:
  

UBICACIÓ


Direcció:

Travessera de Gràcia 341 ENT. 2ª.
08025 - Barcelona

Metros:

L2 y L5 - Sagrada Familia
L4 - JoanicTweets


SERVEIS I PRODUCTES > SOFTWARE > ANDROID > POS PLUS - SOFTWARE ANDROID


ANDROID POS PLUS EULA


Acord de Llicència per a l'usuari final (End User License Agreement - "EULA")

Aquest Acord de llicència d'usuari final "EULA" és un contracte legal entre vostè (en endavant el LLICENCIATARI) i RCTI (en endavant, el LLICENCIANT).

La descàrrega, instal·lació i/o ús que realitza el LLICENCIATARI de POS+ està subjecte i condicionat a tot el descrit a continuació.

 

1. Prestació de serveis de POS+.

L'aplicació POS+ li permet administrar la seva empresa en Android per afegir, modificar, desactivar i / o eliminar dins dels usuaris de l'aplicació, imatges, articles de vendes (productes), els clients, els proveïdors o els diversos informes generats. POS+ pot ser executat des d'un dispositiu Android del LLICENCIATARI íntegrament, després d'haver comprat la llicència de l'aplicació i fins que expiri. La funcionalitat del programa pot ser modificat en qualsevol moment pel LLICENCIANT i / o el seu ús, implica que el LLICENCIATARI accepta que el LLICENCIANT podrà afegir, modificar o eliminar funcionalitats en les actualitzacions de l'aplicació.

 

2. Els usuaris autoritzats; Ús autoritzat.

L'aplicació POS+ podrà ser utilitzat pel titular en els dispositius Android subjectes a la llicència adquirida. POS+ no es pot fer servir/publicar/ instal·lar per tercers sense autorització del LLICENCIANT (llicències o permisos explícits). El LLICENCIATARI no podrà transferir o delegar a tercers la propietat de la seva llicència de POS+.

3. Llicència limitada per a l'ús de POS+.

Pel present acord, el LLICENCIANT li concedeix una versió de prova dels programari POS+ al LLICENCIATARI, de caràcter limitat i no exclusiva, per a descarregar, instal·lar i utilitzar. Aquesta estarà limitat en moltes funcionalitats causa de que serveix de mostra del funcionament del programa.

Sense estar obligat a això, pot ser que en algun moment el LLICENCIANT li faciliti al LLICENCIATARI modificacions, pegats, ajustaments o correccions en el programari POS+ (col·lectivament, d'ara endavant, ACTUALITZACIONS). El programari POS+ actualitzat estarà també subjecte a les condicions d'aquest acord.

Si el LLICENCIATARI té una versió de POS+ instal·lada al dispositiu, i el LLICENCIANT decideix posar actualitzacions a disposició del LLICENCIATARI, en aquest cas pot ser que es descarreguin de forma remota i automàtica al dispositiu. Amb la primera descàrrega i instal·lació de POS+ al dispositiu, el LLICENCIATARI consent i autoritza al LLICENCIANT perquè pugui facilitar-li de forma remota i automàtica aquestes ACTUALITZACIONS quan es cregui convenient, sense necessitat de cap altra notificació o requeriment sol·licitant de nou consentiment o aprovació del LLICENCIATARI. Per proporcionar-li noves ACTUALITZACIONS pot ser que, segons el parer del LLICENCIANT, se li mostri al LLICENCIATARI de nou aquest acord perquè sigui revisat (ja que el mateix pot ser modificat o revisat pel LLICENCIANT) a la seva sola discreció i acceptades les condicions altra vegada, abans de permetre-descarregar i instal·lar qualsevol d'aquestes Actualitzacions. Si el LLICENCIATARI decideix no fer clic al botó d'acceptació, el LLICENCIATARI no podrà continuar utilitzant POS+ ni podrà utilitzar cap de les noves característiques afegides a POS+ per les ACTUALITZACIONS.

 

4. Restriccions.

L'ús que vostè faci de POS+ està subjecte a les següents restriccions i condicions addicionals: el LLICENCIATARI no ha de (i) descompilar, fer enginyeria inversa o desencadellar POS+ i els arxius que l'integren, o de qualsevol altra forma, intentar obtenir el codi font dels mateixos; (Ii) manipular o interferir en les funcionalitats, els resultats o en les operacions de POS + mentre el mateix s'estigui utilitzant o instal·lant; (Iii) vendre, llogar, transmetre, revendre o distribuir POS+ a tercers sense consentiment exprés del LLICENCIANT; (Iv) duplicar, reproduir, copiar (excepte amb la finalitat de realitzar còpies raonables de seguretat), modificar o de qualsevol altra forma derivadament de POS+, o (v) exportar o reexportar POS+, directament o indirectament, a qualsevol país des mitjans no autoritzats.

 

5. Pertinença de la Propietat Intel·lectual.

El LLICENCIATARI accepta que cap clàusula o menció inclosa en aquest acord significa o pot significar que el LLICENCIATARI és propietari d'POS+ o de qualsevol part de la mateixa i que únicament se li ha concedit permís al LLICENCIATARI a l'ús del mateix. El LLICENCIATARI accepta i té coneixement que, en relació amb aquest acord, el LLICENCIANT és titular de la totalitat dels drets, títols i interessos en relació amb i sobre POS+, i en relació amb i sobre qualsevol obra o propietat intel·lectual (incloent, en particular però sense limitació, "copyright", patents, marques i qualsevol altre dret de propietat) inclosa en o aplicable POS+ i excloent aplicacions de tercers utilitzades. Si el LLICENCIATARI envia o d'alguna manera comparteix amb el LLICENCIANT les seves idees, comentaris o suggeriments en relació amb POS+, el LLICENCIATARI és conscient i accepta que el LLICENCIANT pugui utilitzar aquestes idees, comentaris o suggeriments de qualsevol forma, per a qualsevol finalitat, sense la necessitat de cap compensació, retribució (a la qual el LLICENCIATARI expressament renúncia), aprovació o consentiment. El LLICENCIATARI també consenteix a cedir al LLICENCIANT tot dret d'explotació, títol i interessos en relació amb i sobre aquestes idees, comentaris o suggeriments.

 

6. Exclusió de garantia.

El LLICENCIANT EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT derivada de la descàrrega, instal·lació, ús o desinstal·lació pel LLICENCIATARI de POS+, o el seu ús dels serveis de POS+.

POS + es proporciona sense garantia de cap classe, ja que el LLICENCIATARI prèviament a la compra de la seva llicència, pot comprovar la funcionalitat de l'aplicació en el seu dispositiu i per tant havent provat / testejat el programari, accepta els requeriments i el comportament d'aquesta aplicació . El LLICENCIANT exclou qualsevol garantia expressa, tàcita o estatutoria, incloent sense limitació cap garantia de qualitat satisfactòria, comerciabilitat i / o aptitud per a un propòsit determinat, i de no infracció de drets.

Havent exposat tot l'anterior fer èmfasi, que el LLICENCIANT inclou en el programari amb llicència obtinguda / adquirida per la seva compra, mecanismes (exportació i importació de dades) per preservar la seva informació, és a dir la informació que s'ha anat acumulant tant en la instal·lació del programari sobre el seu negoci, com la generada a partir de l'ús de POS+. Per tant en qualsevol cas pel mal ús, fallada en el dispositiu, actualitzacions crítiques del programari o altres possibles causes o fonts d'errors que comportin a pèrdues de dades el LLICENCIANT no es responsabilitza en cap cas, tant per la negligència del LLICENCIATARI de no haver realitzat les còpies de seguretat pertinents, ja que el preservar les dades (executar els mecanismes d'exportació i importació "backups") corre per compte del LLICENCIATARI, això és així perquè el programari POS+ està dissenyat perquè la integritat de la informació que vostè el LLICENCIATARI proporciona al programa està única i exclusivament en el seu dispositiu per defecte en la instal·lació del programari en mode local, és a dir el LLICENCIANT no rep, adquireix ni té accés a aquesta informació. La informació que el programari POS+ envia al LLICENCIANT és tan sols en el moment de la compra de la llicència per poder gestionar i identificar la compra del LLICENCIATARI, i a la comprovació de les llicències i dispositius per part del LLICENCIANT.

7. Limitació de Responsabilitat.

EL LLICENCIATARI ÉS CONSCIENT I ACCEPTA VOLUNTÀRIAMENT QUE LA DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ I/O UTILITZACIÓ POS+ TÉ LLOC SOTA LA SEVA ÚNICA I EXCLUSIVA RESPONSABILITAT. SENSE PERJUDICI DEL MENCIONAT ANTORIORMENT, EN CAP CAS EL LLICENCIANT SERÀ RESPONSABLE PER QUALSEVOL DANYS O PERJUDICIS DIRECTES, INDIRECTES, ESPECIALS, INCIDENTAL, DERIVAT, EXEMPLARS O PUNITIUS, DERIVATS DE O EN RELACIÓ AMB LA DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ, USO, MAL ÚS O DESINSTAL·LACIÓ QUE EL LLICENCIATARI REALITZI DE POS+.

 

8. Exclusió en relació amb les aplicacions de tercers.

PEL PRESENT ACORD EL LLICENCIATARI ÉS CONSCIENT I ACCEPTA QUE QUALSEVOL APLICACIÓ DE TERCERS QUE PUGUI ESTAR INTEGRADA AMB POS+, LI HA ESTAT FACILITADA PER UN TERCER PROVEÏDOR I NO PEL LLICENCIANT. EL LLICENCIATARI ÉS CONSCIENT I ACCEPTA QUE L'DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ I ÚS DE QUALSEVOL DE DITES APLICACIONS DE TERCERS NO ESTAN SUBJECTES Al PRESENT ACORD, PERÒ PODEN ESTAR SUBJECTES Als TERMES I CONDICIONS D'ÚS, LLICÈNCIA, POLÍTICA DE PRIVACITAT, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE ACORD DE DITES APLICACIONS DE TERCERS. El LLICENCIANT EXPRESSAMENT EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT AL RESPECTE DE QUALSEVOL DITES APLICACIONS DE TERCERS PER L'ÚS QUE EL LLICENCIATARI FACI DE LES MATEIXES.

 

9. Indemnitat.

AL DESCARREGAR, INSTAL·LAR, UTILITZAR o DESINSTAL·LAR POS+, EL LLICENCIATARI ACCEPTA, PEL SEU PROPI COMPTE I RISC, RESCABALAR, DEFENSAR I MANTENIR INDEMNE AL LLICENCIANT, ELS SEUS MATRIUS, FILIALS I SUCURSALS, ELS SEUS SOCIS DE NEGOCI, ELS TERCERS PROVEÏDORS I ELS SEUS DIRECTORS, OFICIALS, EMPLEATS, DISTRIBUÏDORS I AGENTS (col·lectivament, "PARTS INDEMNES"), DAVANT I PER QUALSEVOL DANY, PERJUDICI, DANYS, ACCIONS, RECLAMACIONS, DEMANDES I DESPESES, INCLOENT HONORARIS I COSTES, TOTS ELLS DE QUALSEVOL CLASSE O NATURALESA, DERIVATS DE, EN RELACIÓ AMB O RESULTANTS DE QUALSEVOL RECLAMACIÓ CONTRA QUALSEVOL DE DITES PARTS INDEMNES O TOTES JUNTES, QUE SIGUIN CONSEQÜÈNCIA DE O EN RELACIÓ AMB: (I) QUALSEVOL INCOMPLIMENT D'AQUEST ACORD PEL LLICENCIATARI; O (II) LA DESCÀRREGA, INSTAL·LACIÓ, ÚS O DESINSTAL·LACIÓ QUE EL LLICENCIATARI REALITZI DE POS+, INCLOENT, EN PARTICULAR PERÒ SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL RECLAMACIÓ PER DANYS (INCLOENT MORT), DANYS A LA REPUTACIÓ, VIOLACIÓ DE LA INTIMITAT O DANYS A BÉNS MOBLES, INTANGIBLES, O DADES (INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, PÈRDUA DE BÉNS O PÈRDUA DE L'ÚS DE BÉNS MOBLES, IMMOBLES, INTANGIBLES, O DADES).

 

10. Política de privacitat.

Vegeu a, https://www.rcti.es/web/services.php?q=58

 

11. Ús d'aplicacions de tercers.

Vegeu a, https://www.rcti.es/web/services.php?q=59

 

12. Varis.

Seran competents en els litigis derivats del present Acord els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Província de Barcelona, Espanya. La Llei aplicable al present acord serà l'espanyola, salvaguardant en tot cas les normes imperatives del lloc els tribunals coneguin de la controvèrsia, així com les normes imperatives de defensa i protecció dels consumidors.

Si alguna part o clàusula d'aquest acord és o fos declarada nul·la o sense efecte, les restants estipulacions conservaran la seva validesa.

Qualsevol modificació que el LLICENCIANT realitzi en aquest acord estarà disponible a https://www.rcti.es/web/services.php?q=57 . L'ús que el LLICENCIATARI faci de POS+ estarà sempre subjecte als Termes i Condicions de l'acord vigent en cada moment.

 

Barcelona, 14 de Gener de 2017.
RCTI - SPAIN


HORARI

DILLUNS - DIVENDRES
10:00 h - 13:00h
17:00 h - 20:00h

CONTACTESegueix-nos a:
  

UBICACIÓ


Direcció:

Travessera de Gràcia 341 ENT. 2ª.
08025 - Barcelona

Metros:

L2 y L5 - Sagrada Familia
L4 - JoanicTweets

©2018 | Desarrollado por RCTIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies seves per a optimitzar la save navegació, adaptant-se a les seves preferències relitzant tasques analítiques. Al continuar navegant esta acceptant la nostra Política de Cookies.